anti-flam

Artykuły przeciwpożarowe

Nasza oferta obejmuje:

  • Gaśnice proszkowe
  • Gaśnice i urządzenia śniegowe
  • Gaśnice wodne i pianowe
  • Gaśnice przewoźne / Agregaty / Urządzenia gaśnicze
  • Koce gaśnicze

- Wykonane z tkaniny niepalnej o wymiarze 2000 x 1500mm

  • Hydranty wewnętrzne

- Uniwersalne 25 z wężem płasko składanym 20m

- Uniwersalne 52 z wężem płasko składanym 15m

- COMBI PLUS z miejscem na gaśnicę

- Specjalnego przeznaczenia

- Podpory, stelaże i podstawy do hydrantów

  • Szafy ochronne:

- Na gaśnice

- Na koce gaśnicze

- Suchego i nawodnionego pionu

- Inne

  • Węże pożarnicze:

Tłoczne:

- Średnica 25 lub 52mm - długość 15 lub 20m

- Średnica 75 lub 110mm - długość 20m

Ssawne:

- Średnica 25, 52, 75, 110mm