anti-flam

Gazy techniczne i spożywcze

Oferujemy gazy:

  • Tlen techniczny
  • Dwutlenek węgla
  • Azot techniczny
  • Acetylen rozpuszczony
  • Argon techniczny
  • Mieszaniny gazów na bazie argonu:

           Mieszaniny typu CM (Ar-CO2)
           Mieszaniny typu CMO (Ar-CO2-O2)
           Mieszaniny typu OM (Ar-O22)
           Inne, na życzenie klienta

  • Mieszanki spożywcze
  • Gazy specjalistyczne
  • Inne gazy