Świadczymy usługi w zakresie:

• Legalizacje i remonty sprzętu p. pożarowego (gaśnice i agregaty)
• Pomiary wydajności ciśnienia sieci hydrantowych
• Nadzór nad ochroną p. pożarową
• Wyposażanie obiektów w sprzęt p. poż (gaśnice, agregaty, oznakowania ewakuacyjne    
  i BHP oraz instrukcje p. poż)